Grupa entuzijasta sa istinskom željom da ljubiteljima prirode, života, vodenog, biljnog i životinjskog sveta pomogne u približavanju prirodi, očuvanju staništa ribica, biljaka i sitnih životinja i obučavanju/edukaciji i olakšavanju njihovog čuvanja kao kućnih ljubimaca.
Dugogodišnje iskustvo naših saradnika u čuvanju kućnih ljubimaca, održavanju i ishrani, kao i izradi staništa za njih pomoći će u upoznavanju sa prelepim šarenilom biljnog i životinjskog sveta planete.

U našem Javnom akvarijumu i tropikarijumu Beograd možete videti ribice, vodene i suvozemne biljke i sitne životinje sa raznih strana sveta kao kućne ljubimce. Postavka je namenjena prvenstveno deci kako bi se upoznali sa šarenilom živog sveta naših i tropskih voda, šuma, prašuma, pustinja i hladnih mora.

Deca školskog uzrasta mogu videti najveći deo školskog programa uživo i upoznati se sa njihovim životom i ishranom kao i uslovima čuvanja nekih od njih kao kućnih ljubimaca.
Studenti bioloških i veterinarskih fakulteta imaju svojevrstan praktikum u kom mogu proučavati ekosisteme, ribe i životinje iz svog programa kao i upoznavanju sa njihovim životima, načinima čuvanja ishrane i lečenja kućnih ljubimaca.

Građanstvo se može upoznati sa mogućnostima čuvanja ribica, biljaka i sitnih životinjica, njihovoj ulozi u poboljšanju kvaliteta života i potencijalnoj pomoći u relaksaciji i opuštanju pomocu ribica, vode, biljaka, prirodnih, vodenih i suvih aranžmana u upotrebi u enterijeru, eksterijeru i svakodnevnom životu.

Ukoliko ljudi nemaju uslova za držanje kućnih ljubimaca organizovaće se druženja, obilasci i kroz volonterski rad, i briga o kućnim ljubimcima kako bi se zadovoljile potrebe za brigom o prirodi i njenim stanovnicima.

Prikazati građanstvu potencijalno terapijsko dejstvo kućnih ljubimaca u slučaju oslobađanja od stresa i potrebe komunikacije sa prirodom i njenim stanovnicima, kao i ublažavanja simptoma bolesti modernog društva.